• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ติดต่อเรา

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ข้อมูลติดต่อ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออุทยานฯผ่านข้อมูลตามด้านล่างนี้ได้เลย

ที่อยู่ : 1281 ค่ายพระรามหก ชะอำ เพชรบุรี 76120

โทร : 032-508-352

อีเมล์ : siep@sirindhornpark.or.th

เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

Error: Contact form not found.

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park