• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

อาหาร/จัดเลี้ยง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร คลิกเลือกดูรายละเอียดได้จากชุดเมนูที่เราจัดไว้ให้

SET A

จำนวนอาหาร 8 รายการ ราคาท่านละ 300 บาท

Set A

SET B

จำนวนอาหาร 7 รายการ ราคาท่านละ 150 บาท จัดแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 170 บาท

Set B

SET C

จำนวนอาหาร 6 รายการ ราคาท่านละ 120 บาท จัดแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 140 บาท

Set C

SET D (อาหารเช้า)

จำนวนอาหาร 1 รายการ ราคาท่านละ 70 บาท เสริฟพร้อมขนมปัง และปาท่องโก๋ รวมทั้งชา/กาแฟ/โอวัลติน

Set D

SET E (อาหารจานเดียว)

จำนวนอาหาร 1 รายการ ราคาท่านละ 60 บาท พร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด

Set E

SET F (เครื่องดื่มต้อนรับ)

จำนวนอาหาร 1 รายการ ราคาท่านละ 10 บาท

Set F

SET G (ชุดอาหารว่าง)

จำนวนอาหาร 3 รายการ ราคาท่านละ 30 บาท

Set G

หมายเหตุ: เนื่องจากทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จึงขอสงวนสิทธิในการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในบริเวณของอุทยานฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

** ราคาอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาประสานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park