• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

นิทรรศการพลังงาน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

นิทรรศการพลังงานเคลื่อนที่

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านรถนิทรรศการเคลื่อนที่ โดย ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกจากนิทรรศการภายในศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานฯ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยการประยุกต์ใช้รถยนต์บรรทุกสี่ล้อขนาดเล็ก พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้ว สำหรับฉายวีดิทัศน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหลังคาทรงสูงรูปทรงกระทัดรัดสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการ ภายในบรรจุสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบชุดนิทรรศการและแบบจำลองระบบพลังงานทดแทน ได้แก่ รู้จักพลังงาน ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชนิดต่างๆ อาทิ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น นำไปเผยแพร่แก่ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ การจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยออกแสดงนิทรรศการตามสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 032-508-352 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการด้านล่างนี้

09.00 น.เดินทางถึงพื้นที่บริการ
09.00-09.30 น.จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
09.30-10.00 น.กิจกรรมสันทนาการ
10.00-10.20 น.

กิจกรรมแนะนำศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

1) สื่อวีดิทัศน์

2) สื่อนิทรรศการเคลื่อนที่

10.20-11.30 น.

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

1) ความสำคัญ/สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต

2) ปัญหาพลังงาน/วิกฤตพลังงาน

3) รู้จักพลังงานทดแทน

4) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

11.30-12.00 น.ประเมินผลการเรียนรู้/ประเมินผลกิจกรรม/ร่วมเล่นเกมเรียนรู้พลังงาน/มอบรางวัล

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการทำกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park