• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

บริจาคสมทบให้อุทยานฯ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 596 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

บริจาคเงินโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เบอร์โทรศัพท์ 032-508-352 และ 032-508-405-9 จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

บริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอำ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : MULANITISIRINTORN ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 717 – 0 – 06434 – 0

บริจาคโดยโครงการปันบุญ

โครงการปันบุญ ซึ่งเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาค โดยปันบุญ (www.punboon.org)

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : THE SIRINDHORN INTERNATIONAL ENVIRONMENT

เลขที่โครงการ 01214001

* เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการบริจาค

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

หรือแอดไลน์เพื่อแจ้งการชำระเงิน

แอดไลน์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สแกน QR Code หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อแอดไลน์อุทยานฯ

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park