• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

สื่อ/มัลติมีเดีย

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

พลังงานสัญจร

@ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า

ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการนักอนุรักษ์สองมือหนึ่งใจคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ (ปลูกป่า)

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park