• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ข่าวสารและกิจกรรม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

✨ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา 💝 เราจะพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
➖🟰➖🟰➖🟰➖🟰➖➖🟰➖🟰➖🟰➖🟰➖➖🟰➖🟰➖🟰➖🟰➖➖🟰➖🟰➖🟰➖🟰➖
💚 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 💚
🏆 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย🏆 (Thailand Tourism Certificate) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (รางวัลดีเด่น) Thailand Tourism Silver Awards 🎉

🔹🔹🔷🔹🔹🔷🔹🔹🔷🔹🔹🔷🔹🔹🔹🔹🔷🔹🔹🔷🔹🔹

📌ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ http://bit.ly/TTA-2023

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park