• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ข่าวสารและกิจกรรม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ วันที่ 14 กันยายน 2566

📸#ภาพบรรยากาศกิจกรรมคณะผู้เยี่ยมชม
📅วันที่ 14 กันยายน 2566
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้การต้อนรับ
🚌 คณะเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ จำนวน 330 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 🌏 สวนพลังงาน 🌏 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน 🌏 เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากเศษวัศดุอินทรีย์ 🪱
🚌 คณะบริษัทคอมโพสิท ครีเอชั่น จำกัด จำนวน 120 คน
🚌 คณะบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จำนวน 26 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 ปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว 🐟
🚌 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 34 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 🌏
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
📍 หมายเหตุ : เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการเยี่ยมชม และเที่ยวชมป่าชายเลน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความกรุณาแจ้งประสานล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
📍📍 แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทยานฯ ผ่านระบบออนไลน์ https://home.sirindhornpark.or.th/survey/
🍃 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 032 508 352
🌐 Google Maps
😆 Line Official

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park