• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ข่าวสารและกิจกรรม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

📸#ภาพบรรยากาศกิจกรรมคณะผู้เยี่ยมชม
🗓วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้การต้อนรับ
🚌คณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 33 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 ระบบบำบัดน้ำเสีย 💧
🚌คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 สวนพลังงาน 🌏 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 🌏
🚌คณะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 คน
🌳เข้าเยี่ยมชมและรับฟังประวัติความเป็นมาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 🎤 เรียนรู้วิธีการจัดการคัดแยกขยะ 🗑️ 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
📍 หมายเหตุ : เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการเยี่ยมชม และเที่ยวชมป่าชายเลน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความกรุณาแจ้งประสานล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
📍📍แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทยานฯ ผ่านระบบออนไลน์ https://home.sirindhornpark.or.th/survey/
🌳อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
032 508 352
🌐Google Maps
https://goo.gl/maps/AwULoWUaCg1uRe4a8
Line Official
https://lin.ee/opfiitm
#อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
#ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพชรบุรี
#อุทยานสิ่งแวดล้อม #csr
#พลังงานธรรมชาติ #ป่าชายเลน
#เที่ยวชะอำ #พายเรือคายัค
#PlanetSustainability

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park